Peruskurssi

Cmas

Naui

Padi

Padin peruskurssi sisältää 5 teoria modulia, 5 allasopetusta ja 4 avovesi osiota.

 Teoria koulutus tapahtuu kerhotiloissa jossa katsotaan video ja käsitellään kirjasta luetut osiot sekä tehdään joka modulin jälkeen tuntikuulustelu. Kun kaikki modulit on käyty läpi on ennen avovesiä pidettävä teoriakoe.

 Jokaisen teorian jälkeen tulee allasosio, jossa harjoitellaan teoriatunnilla esitellyt harjoitteet useaan kertaan. Tämä korostaa oppilaan oppimista ja kannustaa itse harjoitteluun juuri opittujen asioiden kanssa. Kun kolme allasosiota on suoritettu voidaan jo lähteä suorittamaan kahta ensimmäistä avovesiosiota. Usein oppilaat kuitenkin haluavat suorittaa kaikki allasosiot pois ennenkuin lähtevät avoveteen.

 Peruskurssin avovedet voidaan suorittaa myös kuivapuvulla, mikä edellyttää yhtä tai useampaa käyntiä kuivapuvun kanssa altaalla ennen avoveteen menoa.

 Avovedessä kurssilaiset näyttävät kouluttajalle tarvittavat harjoitteet mitä he ovat oppineet kurssin aikana. Harjoitteiden näytön jälkeen oppilaat sukeltavat vielä kouluttajan kanssa pienen sukelluksen, jossa kurssilaiset saavat nosteenhallinnan harjoitusta. Neljännen avoveden jälkeen, jos kaikki harjoitteet on suoritettu kouluttajalle hyväksytysti, saavat kurssilaiset lähteä sukeltamaan jo täysin omatoimisesti.